فارسی / English
Wrap

جوایز و افتخارات

  • عقاب طلایی کیفیت از اسپانیا
  • مجوز کاربرد نشان CE اروپا
  • نشان استاندارد ایران برای تمام محصولات
  • عنوان واحد منتخب نمونه استاندارد برای دفعات متعدد و همچنین اخذ دو لوح “ طرح برتر


جوایز پلانجوایز پلانجوایز پلانجوایز پلانجوایز پلانجوایز پلان

  44195757 - 44196600 (021)

  44196900 (021)

 www.plansamovar.com

         

ایران، تهران،

کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج

(بزرگراه شهید لشگری)، پلاک 491

© Copyright 2019 Plan Design by M.S.Haghighi & E.Rezaei